kali gandaki valley and kagbeni village (nepal)


kali gandaki valley and kagbeni village (nepal), annapurnas, kali gandaki river, mountains, river bed, water kali gandaki valley and kagbeni village (nepal), annapurnas, kali gandaki river, mountains, river bed, water

View of the Kali Gandaki Valley from the Kagbeni village, in the Annapurnas (Nepal)

View my other photos of Kagbeni.

For more info about Kagbeni, read en.­wikipedia.­org/­wiki/­Kagbeni,_­Mustang.

More images of ▶ annapurnas kagbeni kali gandaki kali gandaki river kali gandaki valley mountains river bed valley village water
Nepal