mountain road on cliff - sikkim (india)


mountain road on cliff - sikkim (india), excavator, mountains mountain road on cliff - sikkim (india), excavator, mountains

Mountain road along cliff in Sikkim (India)

More images of ▶ cliff excavator mountains road sikkim
India 2013 Landscapes
Sikkim 737139, India