เหมียว - พระพุทธรูป - buddha statue - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - anke rega

เหมียว - พระพุทธรูป - buddha statue - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - anke rega, anke rega, buddha image, buddha statue, buddhism, cross-legged, cross-processed, dxpro, giant buddha, sculpture, sukhothai, woman, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย เหมียว - พระพุทธรูป - buddha statue - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - anke rega, anke rega, buddha image, buddha statue, buddhism, cross-legged, cross-processed, dxpro, giant buddha, sculpture, sukhothai, woman, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

เหมียว - พระพุทธรูป - buddha statue - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - anke rega

Digital cross-processing.­

anke rega
buddha image
buddha statue
buddhism
cross-legged
cross-processed
dxpro
giant buddha
sculpture
sukhothai
woman
ประเทศไทย
พระพุทธรูป
อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย
เมือง เก่า สุโขทัย
May 3, 2005
Sukhothai Historical Park, Thailand

Photos of Buddha Images from Thailand, Vietnam, Laos and Indonesia.­

Learn more about Buddhism (Wikipedia).

Photos of Anke Rega with Digital Cross-Processing.­

Digital Cross-Processing was done with Photoshop to emulate the film C41-E6 cross-processing effect.­

My friend Anke Rega is one of the most amazing and interesting person that I had the chance to meet.­ She is from Berlin, where she lives, but we met in a dusty Nevada desert during the Burning Man festival in 2002.­

Anke is a very talented photographer, videographer, web designer and graphic designer, and that is just a few of the talents she has.­ She is currently designing very cool and totally original impressed clothings, using silk-screens, under the label signature keregan*. Her designs are available in some clothing stores in Berlin (e.­g.­ MERZ, bungalow popshop and bettybund).­

Anke has an amazing visual sense of colors and shapes, and her imagination, creativity and talent seem to be limitless.­ She is truly an extraordinary artist, she has a brilliant mind, she is a fast learner and a hard worker, and if all that was not enough, she is stunningly beautiful, she has an enormous heart, and she likes traveling and adventure.­

One of her good friends told me: "Anke, she's the full package", but I think she is much more than that.­ Needless to say that most people who know Anke have fallen in love with her.­ I know she has already influenced a number of things in my life, including my photography.­

Those are some photos that we shot in Thailand where we traveled together in March-April 2005 (see my Thailand photo gallery).­

Equipment used: Sony DSC F828 (8 Mega-pixel) with 4GB Microdrive.­ Used Photoshop to emulate the film C41-E6
cross-processing effect.­