พระนอน - พระพุทธรูป - reclining buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand


พระนอน - พระพุทธรูป - reclining buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, giant, reclining buddha, sculpture, sukhothai, wat, ประเทศไทย, พระนอน, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

Giant Reclining Buddha - Sukhothai (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

More images of ▶ buddha image buddha statue buddhism buddhist temple giant reclining buddha sculpture sukhothai wat ประเทศไทย พระนอน พระพุทธรูป อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย เมือง เก่า สุโขทัย
Sukhothai Historical Park, Thailand