พระนอน - พระพุทธรูป - window with reclining buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand


พระนอน - พระพุทธรูป - window with reclining buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, blanket, bricks, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, day, outdoors, part of, reclining buddha, sculpture, shadow, stone, sukhothai, traditional culture, wall, wat, window, ประเทศไทย, พระนอน, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

Window with Reclining Buddha - Sukhothai (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

More images of ▶ blanket bricks buddha image buddha statue buddhism buddhist temple day outdoors part of reclining buddha sculpture shadow stone sukhothai traditional culture wall wat window ประเทศไทย พระนอน พระพุทธรูป อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย เมือง เก่า สุโขทัย
Sukhothai Historical Park, Thailand