พระนอน - พระพุทธรูป - window with reclining buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand


พระนอน - พระพุทธรูป - window with reclining buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, blanket, bricks, buddha image, buddhism, buddhist temple, day, outdoors, part of, sculpture, shadow, stone, traditional culture, wall, wat, ประเทศไทย, พระนอน, พระพุทธรูป, สุโขทัย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

Window with Reclining Buddha - Sukhothai (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

More images of ▶ blanket bricks buddha buddha image buddha statue buddhism buddhist temple day outdoors part of reclining reclining buddha sculpture shadow statue stone sukhothai temple traditional culture wall wat window ประเทศไทย พระนอน พระพุทธรูป สุโขทัย อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย เมือง เก่า สุโขทัย
Sukhothai Historical Park, Thailand