พระพุทธรูปปางนาคปรก - บายศรี - offerings - seven-headed snake - Nāga - thailand


พระพุทธรูปปางนาคปรก - บายศรี - offerings - seven-headed snake - Nāga - thailand, buddhism, buddhist temple, naga snake, nāga, nāga dragon, nāga snake, seven-head, sukhothai, wat, บายศรี, ประเทศไทย, พญานาค, พระพุทธรูปปางนาคปรก, สุโขทัย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย พระพุทธรูปปางนาคปรก - บายศรี - offerings - seven-headed snake - Nāga - thailand, buddhism, buddhist temple, naga snake, nāga, nāga dragon, nāga snake, seven-head, sukhothai, wat, บายศรี, ประเทศไทย, พญานาค, พระพุทธรูปปางนาคปรก, สุโขทัย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

พระพุทธรูปปางนาคปรก - บายศรี - Offerings in the shape of a Seven-headed snake (NÄga) in front of a temple in Sukhothai (Thailand)

Typical offering made of braided lotus flowers.­

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

To see more photos and information about Nāga snakes, go to my Naga Snakes photo album.

Sukhothai Historical Park, Thailand