บายศรี - offerings - thailand


บายศรี - offerings - thailand, buddhism, buddhist temple, sukhothai, wat, บายศรี, ประเทศไทย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย บายศรี - offerings - thailand, buddhism, buddhist temple, sukhothai, wat, บายศรี, ประเทศไทย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

บายศรี - offerings (Thailand)

Typical offering made of braided lotus flowers.­

More images of ▶ buddhism buddhist temple offerings sukhothai wat บายศรี ประเทศไทย อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย เมือง เก่า สุโขทัย
Thailand
Sukhothai Historical Park, Thailand