พระพุทธรูป - buddha statues raw - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand


พระพุทธรูป - buddha statues raw - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, identical, many, row, sculpture, wat, ประเทศไทย พระพุทธรูป - buddha statues raw - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, identical, many, row, sculpture, wat, ประเทศไทย

Raw of Buddha Images - Sukhothai (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

More images of ▶ buddha image buddha statue buddhism buddhist temple cross-legged identical many row sculpture wat ประเทศไทย
Sukhothai Historical Park, Thailand