ช้าง - elephant crossing road sign - thailand


ช้าง - elephant crossing road sign - thailand, lozenge, traffic sign, yellow, ช้าง, ประเทศไทย ช้าง - elephant crossing road sign - thailand, lozenge, traffic sign, yellow, ช้าง, ประเทศไทย

Danger, elephants Xing - sign (Thailand)

More images of ▶ elephant lozenge road road sign sign traffic sign yellow ช้าง ประเทศไทย
Elephants Thailand