พระนอน - พระพุทธรูป - wat somdet - giant golden reclining buddha statue - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand


More images of ▶ anke rega buddha buddha image buddha statue buddhism buddhist temple giant giant buddha golden golden color people reclining reclining buddha sangklaburi sculpture statue temple wat wat somdet woman ประเทศไทย พระนอน พระพุทธรูป สังขละบุรี
พระนอน - พระพุทธรูป - wat somdet - giant golden reclining buddha statue - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand, anke rega, buddha image, buddhism, buddhist temple, giant buddha, golden color, people, sculpture, woman, ประเทศไทย, พระนอน, พระพุทธรูป, สังขละบุรี

Giant golden Reclining Buddha - Sangklaburi (Thailand)

Buddha - พระพุทธรูป Thailand
Route 323, Nong Lu, Sangkhla Buri, Kanchanaburi 71240, Thailand