พระนอน - พระพุทธรูป - wat somdet - giant golden reclining buddha statue - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand, anke rega, buddha image, buddhism, buddhist temple, giant buddha, golden color, sculpture, woman, ประเทศไทย, พระนอน, พระพุทธรูป, สังขละบุรี พระนอน - พระพุทธรูป - wat somdet - giant golden reclining buddha statue - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand, anke rega, buddha image, buddhism, buddhist temple, giant buddha, golden color, sculpture, woman, ประเทศไทย, พระนอน, พระพุทธรูป, สังขละบุรี

พระนอน - พระพุทธรูป - wat somdet - giant golden reclining buddha statue - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand

Giant golden Reclining Buddha - Sangklaburi (Thailand)

Route 323, Nong Lu, Sangkhla Buri, Kanchanaburi 71240, Thailand