ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย - offerings - giant banyan tree (near phimai) - thailand


ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย - offerings - giant banyan tree (near phimai) - thailand, anke rega, people, photographer, woman, ต้นไทร, ประเทศไทย, ผ้าแพรเจ็ดสี, พิมาย

Offerings - Giant Banyan Tree (near Phimai, Thailand)

These tree offerings are called ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย in Thai, which means Seven Color Cloth.­

More images of ▶ anke rega banyan banyan tree offerings people phimai photographer tree woman ต้นไทร ประเทศไทย ผ้าแพรเจ็ดสี พิมาย
Thailand
Phi Mai, Thailand