พระพุทธรูป - ancient buddha statue - phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu - thailand


พระพุทธรูป - ancient buddha statue - phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu - thailand, buddha image, buddhism, carved, carving, cross-legged, rock cut, sculpture, ประเทศไทย พระพุทธรูป - ancient buddha statue - phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu - thailand, buddha image, buddhism, carved, carving, cross-legged, rock cut, sculpture, ประเทศไทย

Ancient Buddhist shrine and sandstone rock formations created by erosion, Phu Phra Bat Historical Park (Thailand)

Phu Phra Bat Historical Park (Stones Garden) is on the foothills of the Phu Phan Mountains in Ban Phu district, 68 km north-west of Udon Thani (northern Thailand).­

The park is full of bizarre rock formations and shrines built around the boulders.­ Several temples and Buddhist shrines are located in the park.­ Sema stone markers and high relief sandstone Dvaravati-era Buddha images can also be seen.­ Evidence of prehistoric cultures can be found in a number of caves where there are wall paintings of humans and animals.­

To see more photos and information about this place, go to my Phu Phra Bat Historical Park photo album.

More images of ▶ buddha image buddhism carved carving cross-legged rock cut sculpture ประเทศไทย
Route DPT., Muang Phan, Ban Phu, Udon Thani 41160, Thailand