พระพุทธรูป - buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand


พระพุทธรูป - buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, anke rega, buddha image, buddhism, buddhist temple, cross-legged, low relief, people, ruins, sculpture, woman, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, สุโ�\xb8\x82ทัย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

พระพุทธรูป - Buddha - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai historical park (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

More images of ▶ anke rega buddha buddha image buddha statue buddhism buddhist temple cross-legged low relief people ruins sculpture statue sukhothai temple woman ประเทศไทย พระพุทธรูป สุโ�\xb8\x82ทัย อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย เมือง เก่า สุโขทัย
Sukhothai Historical Park, Thailand