พระพุทธรูป - buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand


พระพุทธรูป - buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, anke rega, buddha image, buddhism, buddhist temple, cross-legged, low relief, ruins, sculpture, woman, ประเทศไทย, สุโ�\xb8\x82ทัย พระพุทธรูป - buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, anke rega, buddha image, buddhism, buddhist temple, cross-legged, low relief, ruins, sculpture, woman, ประเทศไทย, สุโ�\xb8\x82ทัย

พระพุทธรูป - Buddha - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai historical park (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

More images of ▶ anke rega buddha image buddhism buddhist temple cross-legged low relief ruins sculpture woman ประเทศไทย สุโ�\xb8\x82ทัย
Sukhothai Historical Park, Thailand