พระพุทธรูป - stupa behind buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand


พระพุทธรูป - stupa behind buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, wat mahathat, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, สุโขทัย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ ส�\xb8\xb8โขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

พระพุทธรูป - Stupa behind Buddha - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai historical park (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

More images of ▶ buddha buddha image buddha statue buddhism buddhist temple cross-legged ruins sculpture statue stupa sukhothai temple wat mahathat ประเทศไทย พระพุทธรูป สุโขทัย อุทยาน ประวัติศาสตร์ ส�\xb8\xb8โขทัย เมือง เก่า สุโขทัย
Mueang Kao, Muang Sukhothai, Sukhothai, Thailand