พระพุทธรูป - buddha statue - gold on face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand


พระพุทธรูป - buddha statue - gold on face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, สุโขทัย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขท�\xb8\xb1ย, เมือง เก่า สุโขทัย พระพุทธรูป - buddha statue - gold on face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, สุโขทัย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขท�\xb8\xb1ย, เมือง เก่า สุโขทัย

พระพุทธรูป - Buddha - Gold on face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

More images of ▶ buddha buddha image buddha statue buddhism buddhist temple cross-legged ruins sculpture statue sukhothai temple ประเทศไทย พระพุทธรูป สุโขทัย อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขท�\xb8\xb1ย เมือง เก่า สุโขทัย
Mueang Kao, Muang Sukhothai, Sukhothai, Thailand