พระพุทธรูป - gilded buddha head - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand


พระพุทธรูป - gilded buddha head - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, gold leaves, sculpture, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, สุโขทัย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโ��\x82ทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

พระพุทธรูป - Buddha Head - Gilded - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai historical park (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

More images of ▶ buddha buddha image buddha statue buddhism gilded gold leaves sculpture statue sukhothai ประเทศไทย พระพุทธรูป สุโขทัย อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโ��\x82ทัย เมือง เก่า สุโขทัย
Mueang Kao, Muang Sukhothai, Sukhothai, Thailand