พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand


พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, amphoe si satchanalai, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, naga snake, nine-head, nāga dragon, nāga snake, ruins, sculpture, ประเทศไทย, พญานาค, วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, amphoe si satchanalai, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, naga snake, nine-head, nāga dragon, nāga snake, ruins, sculpture, ประเทศไทย, พญานาค, วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย

พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - Buddha and nine-headed Cobra snake - Nāga - Mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - Wat Chedi Chet Thaeo - Si Satchanalai Chaliang Historical Park, near Sukhothai (Thailand)

Mucalinda is the NÄga Snake that protects Buddha.­

To see more photos and information about Nāga snakes, go to my Naga Snakes photo album.

To see more photos and information about this place, go to my Si Satchanalai Chaliang Historical Park photo album.

More images of ▶ amphoe si satchanalai buddha image buddha statue buddhism buddhist temple cross-legged naga snake nine-head nāga dragon nāga snake ruins sculpture ประเทศไทย พญานาค วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย
Si Satchanalai, Sukhothai, Thailand