พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand


พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, amphoe si satchanalai, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, naga snake, nine-head, nāga, nāga dragon, nāga snake, ruins, sculpture, ประเทศไทย, พญานาค, พระพุทธรูป, พระพุทธรูปปางนาคปรก, วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - Buddha and nine-headed Cobra snake - Nāga - Mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - Wat Chedi Chet Thaeo - Si Satchanalai Chaliang Historical Park, near Sukhothai (Thailand)

Mucalinda is the NÄga Snake that protects Buddha.­

To see more photos and information about Nāga snakes, go to my Naga Snakes photo album.

To see more photos and information about this place, go to my Si Satchanalai Chaliang Historical Park photo album.

More images of ▶ amphoe si satchanalai buddha buddha image buddha statue buddhism buddhist temple cobra cross-legged mucalinda naga snake nine nine-head nine-headed nāga nāga dragon nāga snake ruins sculpture si satchanalai statue temple wat chedi chet thaeo ประเทศไทย พญานาค พระพุทธรูป พระพุทธรูปปางนาคปรก วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
Si Satchanalai, Sukhothai, Thailand