พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, amphoe si satchanalai, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cobra, cross-legged, mucalinda, naga snake, nine-head, nine-headed, nāga dragon, nāga snake, ruins, sculpture, wat chedi chet thaeo, ประเทศไทย, พญานาค, พระพุทธรูป, พระพุทธรูปปางนาคปรก, วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, amphoe si satchanalai, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cobra, cross-legged, mucalinda, naga snake, nine-head, nine-headed, nāga dragon, nāga snake, ruins, sculpture, wat chedi chet thaeo, ประเทศไทย, พญานาค, พระพุทธรูป, พระพุทธรูปปางนาคปรก, วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - Buddha and nine-headed Cobra snake - Nāga - Mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - Wat Chedi Chet Thaeo - Si Satchanalai Chaliang Historical Park, near Sukhothai (Thailand)

Mucalinda is the Nāga Snake that protects Buddha.­

To see more photos and information about Nāga snakes, go to my Naga Snakes photo album.

To see more photos and information about this place, go to my Si Satchanalai Chaliang Historical Park photo album.

amphoe si satchanalai
buddha image
buddha statue
buddhism
buddhist temple
cobra
cross-legged
mucalinda
naga snake
nine-head
nine-headed
nāga dragon
nāga snake
ruins
sculpture
wat chedi chet thaeo
ประเทศไทย
พญานาค
พระพุทธรูป
พระพุทธรูปปางนาคปรก
วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
May 7, 2005
Si Satchanalai, Sukhothai, Thailand

Photos of Buddha Images from Thailand, Vietnam, Laos and Indonesia.­

Learn more about Buddhism (Wikipedia).

Photos of Si Satchanalai Chaliang Historical Park, near Sukhothai.­

Si Satchanalai has been declared a World Heritage site.­ It offers similar Sukhothai era temples and monuments, but it is much less visited than Sukhothai.­

It feels like enormous abandoned ruins slowly eaten by the tropical forest.­

The old city of Si Satchanalai is situated in present day Sukhothai province, about one hour drive from Sukhothai.­

The old city of Si Satchanalai is considered the sister city of historic Sukhothai, and existed contemporary with Sukhothai.­

Why Chaliang? The ancient town, formerly call "Muang Chaliang", was named "Si Satchanalai" during the Phra Ruang Dynasty when a new administrative centre was established to replace Chaliang.­

Thailand 426 photos

Those photos were shot in Thailand in May 2008 (Bangkok) and in March-April 2005, where I traveled with my friend Anke Rega.

Related Set: Forensic medicine museum - Siriraj Hospital (Bangkok).

Our 25-day tour in 2005 included, in chronological order, Bangkok, Ayutthaya, Kanchanabury, Nam Tok, Erawan, Nam Tok Huai Mae Khamin, Thong Pha Phum, Sangkhla Buri, Wat Wang Wiwekaram, Ban Pa Rai Nok, Nakhon Ratchasima, Phanom Rung, Si Racha, Chantaburi, Ko Chang, Phimai, Nong Khai, Ban Phu, Wang Saphung, Loei, Dan Sai, Phitsanulok, Sukhothai, Si Ratchanalai, Chiang Mai, Tham Chiang Dao, Chiang Rai, Tha Ton, the Wieng Haeng loop, Pai, Muang Paeng, Tham Lot, and many other fantastic places that are not on the maps.­

We were lucky to be in the Phanom Rung historical park during the annual festival, during which the history and legends associated with this religious monument are re-enacted by hundreds of actors, dancers and musicians in a very impressive celebration.­

We also had the chance to be in Chiang Mai during Songkran, the Thai New Year (April 13th through the following week-end).­ During this holidays period, a Thai tradition consists in throwing copious amounts of water to others as a way to wish a happy new year.­ Chiang Mai's old defensive moat provide a endless source of water for the occasion.­

Camera used: Sony DSC F828 (8 Mega-pixel) with 4GB Microdrive.­

Photos of Nāgas, Snake Deities of Buddhism and Hinduism.­ I took those photos in Thailand and Laos.­

Nāgas are often represented with five, seven or sometimes nine heads.­

For more information about the Nāgas Snakes, please check this Wikipedia page: en.­wikipedia.­org/­wiki/­N%c4%81ga