ช้างเผือก - white elephant - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand


ช้างเผือก - white elephant - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand, crowd, elephant sculpture, elephant statue, people, street, water festival, ช้างเผือก, ประเทศไทย, สงกรานต์, เชียงใหม่ ช้างเผือก - white elephant - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand, crowd, elephant sculpture, elephant statue, people, street, water festival, ช้างเผือก, ประเทศไทย, สงกรานต์, เชียงใหม่

Songkran festival (Thai new year) in Chiang Mai (Thailand)

I had the chance to be in Chiang Mai during Songkran, the Thai New Year (April 13th through the following week-end).­ During this holidays period, a Thai tradition consists in throwing copious amounts of water to others as a way to wish a happy new year.­ Chiang Mai's old defensive moat provide a endless source of water for the occasion.­

More images of ▶ chiang mai crowd elephant elephant sculpture elephant statue festival people sculpture songkran statue street thai new year water festival white elephant ช้างเผือก ประเทศไทย สงกรานต์ เชียงใหม่
Chiang Mai, Thailand