พระนอน - พระพุทธรูป - gold-covered reclining buddha statue - thailand, buddha image, buddhism, gilded, gold leaves, golden, sculpture, ประเทศไทย, พระนอน, พระพุทธรูป พระนอน - พระพุทธรูป - gold-covered reclining buddha statue - thailand, buddha image, buddhism, gilded, gold leaves, golden, sculpture, ประเทศไทย, พระนอน, พระพุทธรูป

พระนอน - พระพุทธรูป - gold-covered reclining buddha statue - thailand

à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸ - à¸à¸£à¸°à¸à¸¸à¸à¸à¸£à¸¹à¸ - Gold-covered Reclining Buddha (Thailand)