เจดีย์ทราย - sand pagoda - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand


เจดีย์ทราย - sand pagoda - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand, chiang mai, flags, sand pagoda, songkran, thai new year, water festival, ประเทศไทย, สงกรานต์, เจดีย์ทราย, เชียงใหม่

Songkran festival (Thai new year) in Chiang Mai (Thailand)

I had the chance to be in Chiang Mai during Songkran, the Thai New Year (April 13th through the following week-end).­ During this holidays period, a Thai tradition consists in throwing copious amounts of water to others as a way to wish a happy new year.­ Chiang Mai's old defensive moat provide a endless source of water for the occasion.­

More images of ▶ chiang mai flags sand pagoda songkran thai new year water festival ประเทศไทย สงกรานต์ เจดีย์ทราย เชียงใหม่
Chiang Mai, Thailand