พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - buddha with seven-headed mucalinda snake - Nāga - thailand


พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - buddha with seven-headed mucalinda snake - Nāga - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, cross-legged, golden color, mucalinda, naga snake, nāga dragon, nāga snake, sculpture, seven-head, seven-headed snake, ประเทศไทย, พญานาค, พระพุทธรูป, พระพุทธรูปปางนาคปรก

Buddha with seven-headed Mucalinda Snake - Nāga

Mucalinda is the NÄga Snake that protects Buddha.­

To see more photos and information about Nāga snakes, go to my Naga Snakes photo album.

More images of ▶ buddha image buddha statue buddhism cross-legged golden color mucalinda naga snake nāga dragon nāga snake sculpture seven-head seven-headed snake ประเทศไทย พญานาค พระพุทธรูป พระพุทธรูปปางนาคปรก
Buddha - พระพุทธรูป Thailand Nāga Snakes - พญานาค

unfortunately i do not remember where this temple was located.
ฉันต้องการชื่อของพระพุทธเจ้าและการสร้างแบบจำลองตำแหน่ง ขอขอบคุณ!