desert lupine (lupinus sparsiflorus)


desert lupine (lupinus sparsiflorus), death valley, plant

Desert Lupine (Lupinus sparsiflorus) - Death Valley, California

More images of ▶ death valley desert desert lupine lupine lupinus lupinus sparsiflorus plant sparsiflorus
Death Valley