Đặng thị kim hoa - vietnam


Đặng thị kim hoa - vietnam, asian woman, cellphone, people, đặng thị kim hoa

I met Hoa in Tám Sơn where she was working at the time, and we became friends.­

More images of ▶ asian woman cellphone people woman đặng thị kim hoa
Vietnam (Việt Nam)