sadhu (hindu holy man) - pushkar (india)


sadhu (hindu holy man) - pushkar (india), baba, beard, dreads, hinduism, old man, people

Sadhu (Hindu holy man) - Pushkar (India)

More images of ▶ baba beard dreads hindu hindu holy man holy man man old man people pushkar sadhu
Sadhus (Hindu holy men) - Babas India & Himalayas - May-June 2009