taylor ironing - leh - ladakh (india)


taylor ironing - leh - ladakh (india), man, people

Taylor ironing - Leh - Ladakh (India)

More images of ▶ ironing ladakh man people taylor
India & Himalayas - May-June 2009