rainbow hair braids, braided, colored, folsom street fair, hair color, man, rainbow colors

rainbow hair braids

Rainbow Hair

Photo taken at the San Francisco Folsom Street Fair 2009.­

142 Dore St, San Francisco, CA 94103, USA