pulau tiga island


pulau tiga island, aerial photo, coral reef, ocean, sea pulau tiga island, aerial photo, coral reef, ocean, sea

Pulau Tiga island, near Kota Kinabalu (Borneo)

For more information about Pulau Tiga, read en.­wikipedia.­org/­wiki/­Pulau_­Tiga

More images of ▶ aerial photo coral reef island ocean sea
Borneo
Malaysia