monkey - vietnam


monkey - vietnam, cat ba island, cát bà, eyes, halong bay, monkey, wildlife

Monkey (Monkey Island, Cat Ba, Vietnam)

The island is inhabited by a large population of wild monkeys.­

More images of ▶ cat ba island cát Bà eyes halong bay monkey wildlife
Vietnam (Việt Nam)