mountain road on cliff - sikkim (india)

mountain road on cliff - sikkim (india), cliff, excavator, mountains, road, sikkim mountain road on cliff - sikkim (india), cliff, excavator, mountains, road, sikkim

mountain road on cliff - sikkim (india)

Mountain road along cliff in Sikkim (India)

cliff
excavator
mountains
road
sikkim
March 28, 2013
Sikkim 737139, India