jageshwar temples (india)

jageshwar temples (india), hinduism, jageshwar, temples, village jageshwar temples (india), hinduism, jageshwar, temples, village

jageshwar temples (india)

Jageshwar - Ancient Hindu temples (India)

For more info about Jageshwar, read en.­wikipedia.­org/­wiki/­Jageshwar.

hinduism
jageshwar
temples
village
April 23, 2013
Vriddha Jageshwar Road, Jageshwar Range, Uttarakhand 263623, India
India 2013 1558 photos