liza's eye with hazel /­ rusty iris

liza's eye with hazel / rusty iris, close up, eye color, hazel, iris, liz, liza, macro, pupil, right eye, woman liza's eye with hazel / rusty iris, close up, eye color, hazel, iris, liz, liza, macro, pupil, right eye, woman

liza's eye with hazel /­ rusty iris

Liza's eye

close up
eye color
hazel
iris
liz
liza
macro
pupil
right eye
woman
May 29, 2006
San Francisco, California, USA