พระพุทธรูป - giant buddha statue in chinese temple - สุโขทัย - sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - giant buddha statue in chinese temple - สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, chinese, cross-legged, giant, golden color, sculpture, sukhothai, wat, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, สุโขทัย พระพุทธรูป - giant buddha statue in chinese temple - สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, chinese, cross-legged, giant, golden color, sculpture, sukhothai, wat, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, สุโขทัย

พระพุทธรูป - giant buddha statue in chinese temple - สุโขทัย - sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - Giant Buddha in Chinese Temple - สุโขทัย - Sukhothai (Thailand)

buddha image
buddha statue
buddhism
buddhist temple
chinese
cross-legged
giant
golden color
sculpture
sukhothai
wat
ประเทศไทย
พระพุทธรูป
สุโขทัย
May 7, 2005
Sukhothai Historical Park, Thailand