พระพุทธรูป - monks and gilded buddha statue - สุโขทัย - sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - monks and gilded buddha statue - สุโขทัย - sukhothai - thailand, altar, beads, bhagwa, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, chinese, coins, cross-legged, gilded, golden, monks, offerings, praying, saffron color, sculpture, singing, sukhothai, wat, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, สุโขทัย พระพุทธรูป - monks and gilded buddha statue - สุโขทัย - sukhothai - thailand, altar, beads, bhagwa, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, chinese, coins, cross-legged, gilded, golden, monks, offerings, praying, saffron color, sculpture, singing, sukhothai, wat, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, สุโขทัย

พระพุทธรูป - monks and gilded buddha statue - สุโขทัย - sukhothai - thailand

Buddhist Monks singing in a Chinese Temple - สุโขทัย - Sukhothai (Thailand)

altar
beads
bhagwa
buddha image
buddha statue
buddhism
buddhist temple
chinese
coins
cross-legged
gilded
golden
monks
offerings
praying
saffron color
sculpture
singing
sukhothai
wat
ประเทศไทย
พระพุทธรูป
สุโขทัย
May 7, 2005
Sukhothai Historical Park, Thailand