ช้าง - elephant crossing road sign - thailand

ช้าง - elephant crossing road sign - thailand, elephant, lozenge, road sign, traffic sign, yellow, ช้าง, ประเทศไทย ช้าง - elephant crossing road sign - thailand, elephant, lozenge, road sign, traffic sign, yellow, ช้าง, ประเทศไทย

ช้าง - elephant crossing road sign - thailand

Danger, elephants Xing - sign (Thailand)

elephant
lozenge
road sign
traffic sign
yellow
ช้าง
ประเทศไทย
May 7, 2005