พระพุทธรูป - buddha statue - wat somdet - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand

พระพุทธรูป - buddha statue - wat somdet - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, golden color, sangklaburi, sculpture, wat somdet, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, สังขละบุรี พระพุทธรูป - buddha statue - wat somdet - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, golden color, sangklaburi, sculpture, wat somdet, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, สังขละบุรี

พระพุทธรูป - buddha statue - wat somdet - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand

Buddha - Sangklaburi (Thailand)

buddha image
buddha statue
buddhism
buddhist temple
cross-legged
golden color
sangklaburi
sculpture
wat somdet
ประเทศไทย
พระพุทธรูป
สังขละบุรี
May 7, 2005
Route 323, Nong Lu, Sangkhla Buri, Kanchanaburi 71240, Thailand