พระพุทธรูป - statues of buddha and warrior (องค์คุลีมาร) with severed fingers necklace - statue - wat - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand

พระพุทธรูป - statues of buddha and warrior (องค์คุลีมาร) with severed fingers necklace - statue - wat - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, necklace, sangklaburi, sculpture, severed fingers, sword, warrior, wat, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, สังขละบุรี, องค์คุลีมาร พระพุทธรูป - statues of buddha and warrior (องค์คุลีมาร) with severed fingers necklace - statue - wat - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, necklace, sangklaburi, sculpture, severed fingers, sword, warrior, wat, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, สังขละบุรี, องค์คุลีมาร

พระพุทธรูป - statues of buddha and warrior (องค์คุลีมาร) with severed fingers necklace - statue - wat - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand

Buddha and Warrior (àองค์คุลีมาร) with severed fingers necklace - statue - Wat - Sangklaburi

See close-up of the severed fingers necklace.

I wish i knew the story or legend about this warrior.­ If you know more about this warrior, please email me!

buddha image
buddha statue
buddhism
buddhist temple
necklace
sangklaburi
sculpture
severed fingers
sword
warrior
wat
ประเทศไทย
พระพุทธรูป
สังขละบุรี
องค์คุลีมาร
May 7, 2005
Chedi Phutthakhaya, Nong Lu, Sangkhla Buri, Kanchanaburi 71240, Thailand