ลิง - baby monkey - thailand

ลิง - baby monkey - thailand, baby monkey, man, pet monkey, wildlife, ประเทศไทย, ลิง ลิง - baby monkey - thailand, baby monkey, man, pet monkey, wildlife, ประเทศไทย, ลิง

ลิง - baby monkey - thailand

Baby pet monkey.­ Maybe the mom was killed by poachers or hunters.­ This was in a remote village in north-west Thailand.­

baby monkey
man
pet monkey
wildlife
ประเทศไทย
ลิง
April 1, 2005
Thailand 426 photos