พระพุทธรูป - buddha head - statue - thailand

พระพุทธรูป - buddha head - statue - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, head, sculpture, ประเทศไทย, พระพุทธรูป พระพุทธรูป - buddha head - statue - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, head, sculpture, ประเทศไทย, พระพุทธรูป

พระพุทธรูป - buddha head - statue - thailand

Large Buddha statue at the entrance of a cave (Thailand)

buddha image
buddha statue
buddhism
head
sculpture
ประเทศไทย
พระพุทธรูป
April 11, 2005