ช้าง - elephant - painted - thailand

ช้าง - elephant - painted - thailand, asian elephant, elephant riding, ladder, man, painted, park, rear, stairs, steps, tail, trees, ช้าง, ประเทศไทย ช้าง - elephant - painted - thailand, asian elephant, elephant riding, ladder, man, painted, park, rear, stairs, steps, tail, trees, ช้าง, ประเทศไทย

ช้าง - elephant - painted - thailand

Elephant - painted

asian elephant
elephant riding
ladder
man
painted
park
rear
stairs
steps
tail
trees
ช้าง
ประเทศไทย
May 7, 2005