ช้าง - elephant - painted - thailand

ช้าง - elephant - painted - thailand, asian elephant, elephant riding, painted, ช้าง, ประเทศไทย ช้าง - elephant - painted - thailand, asian elephant, elephant riding, painted, ช้าง, ประเทศไทย

ช้าง - elephant - painted - thailand

Elephant - painted

asian elephant
elephant riding
painted
ช้าง
ประเทศไทย
May 7, 2005