ช้างเผือก - white elephant - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand

ช้างเผือก - white elephant - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand, chiang mai, crowd, elephant sculpture, elephant statue, songkran, street, thai new year, water festival, white elephant, ช้างเผือก, ประเทศไทย, สงกรานต์, เชียงใหม่ ช้างเผือก - white elephant - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand, chiang mai, crowd, elephant sculpture, elephant statue, songkran, street, thai new year, water festival, white elephant, ช้างเผือก, ประเทศไทย, สงกรานต์, เชียงใหม่

ช้างเผือก - white elephant - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand

Songkran festival (Thai new year) in Chiang Mai (Thailand)

I had the chance to be in Chiang Mai during Songkran, the Thai New Year (April 13th through the following week-end).­ During this holidays period, a Thai tradition consists in throwing copious amounts of water to others as a way to wish a happy new year.­ Chiang Mai's old defensive moat provide a endless source of water for the occasion.­

chiang mai
crowd
elephant sculpture
elephant statue
songkran
street
thai new year
water festival
white elephant
ช้างเผือก
ประเทศไทย
สงกรานต์
เชียงใหม่
May 7, 2005
Chiang Mai, Thailand