ช้างเผือก - white elephant - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand

ช้างเผือก - white elephant - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand, chiang mai, crowd, elephant sculpture, elephant statue, songkran, street, thai new year, water festival, white elephant, ช้างเผือก, ประเทศไทย, สงกรานต์, เชียงใหม่ ช้างเผือก - white elephant - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand, chiang mai, crowd, elephant sculpture, elephant statue, songkran, street, thai new year, water festival, white elephant, ช้างเผือก, ประเทศไทย, สงกรานต์, เชียงใหม่

ช้างเผือก - white elephant - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand

Songkran festival (Thai new year) in Chiang Mai (Thailand)

I had the chance to be in Chiang Mai during Songkran, the Thai New Year (April 13th through the following week-end).­ During this holidays period, a Thai tradition consists in throwing copious amounts of water to others as a way to wish a happy new year.­ Chiang Mai's old defensive moat provide a endless source of water for the occasion.­

chiang mai
crowd
elephant sculpture
elephant statue
songkran
street
thai new year
water festival
white elephant
ช้างเผือก
ประเทศไทย
สงกรานต์
เชียงใหม่
May 7, 2005
Chiang Mai, Thailand
Elephants 70 photos
Thailand 426 photos