เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand

เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand, carnival float, chiang mai, gilded, golden color, sculpture, songkran, thai new year, water festival, ประเทศไทย, สงกรานต์, เชียงใหม่ เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand, carnival float, chiang mai, gilded, golden color, sculpture, songkran, thai new year, water festival, ประเทศไทย, สงกรานต์, เชียงใหม่

เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand

Songkran festival (Thai new year) in Chiang Mai (Thailand)

I had the chance to be in Chiang Mai during Songkran, the Thai New Year (April 13th through the following week-end).­ During this holidays period, a Thai tradition consists in throwing copious amounts of water to others as a way to wish a happy new year.­ Chiang Mai's old defensive moat provide a endless source of water for the occasion.­

carnival float
chiang mai
gilded
golden color
sculpture
songkran
thai new year
water festival
ประเทศไทย
สงกรานต์
เชียงใหม่
May 7, 2005
Chiang Mai, Thailand