recent lava flow (big island, hawaii)

recent lava flow (big island, hawaii), hawaii, lava flow, volcano national park recent lava flow (big island, hawaii), hawaii, lava flow, volcano national park

recent lava flow (big island, hawaii)

A recent lava flow on Hawaii big island.­

hawaii
lava flow
volcano national park
June 9, 2005
Ocean View, HI, USA