สะพาน ตากสิน - เรือหางยาว - long-tail boats near taksin bridge - bangkok (thailand)

สะพาน ตากสิน - เรือหางยาว - long-tail boats near taksin bridge - bangkok (thailand), bangkok, boats, bridge pillars, concrete, long-tail, river boat, taksin bridge, water, บางกอก, ประเทศไทย, สะพาน ตากสิน สะพาน ตากสิน - เรือหางยาว - long-tail boats near taksin bridge - bangkok (thailand), bangkok, boats, bridge pillars, concrete, long-tail, river boat, taksin bridge, water, บางกอก, ประเทศไทย, สะพาน ตากสิน

สะพาน ตากสิน - เรือหางยาว - long-tail boats near taksin bridge - bangkok (thailand)

Long-tail boats near Taksin bridge pillars - Bangkok (Thailand)

bangkok
boats
bridge pillars
concrete
long-tail
river boat
taksin bridge
water
บางกอก
ประเทศไทย
สะพาน ตากสิน
May 13, 2008
Krung Thonburi, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600, Thailand
Thailand 426 photos