กินนร - kinnorn

กินนร - kinnorn, bangkok, bird-man, chicken, golden, kinnorn, sculpture, sitting, statue, temple, wat, กินนร, บางกอก, ประเทศไทย กินนร - kinnorn, bangkok, bird-man, chicken, golden, kinnorn, sculpture, sitting, statue, temple, wat, กินนร, บางกอก, ประเทศไทย

กินนร - kinnorn

กินนร - Kinnorn is a mythical half-man half bird creature - Bangkok (Thailand)

The man is praying in front of the statue.­

bangkok
bird-man
chicken
golden
kinnorn
sculpture
sitting
statue
temple
wat
กินนร
บางกอก
ประเทศไทย
May 13, 2008
Bangkok, Thailand
Thailand 426 photos