buddha statue in ruin of wat phia wat temple destroyed in the war - muang khoun (laos)

buddha statue in ruin of wat phia wat temple destroyed in the war - muang khoun (laos), buddha image, buddha statue, buddhism, cross-legged, muang khoun, ruins, sculpture, wat phia wat buddha statue in ruin of wat phia wat temple destroyed in the war - muang khoun (laos), buddha image, buddha statue, buddhism, cross-legged, muang khoun, ruins, sculpture, wat phia wat

buddha statue in ruin of wat phia wat temple destroyed in the war - muang khoun (laos)

Buddha in ruin of temple destroyed in the war (Laos)

buddha image
buddha statue
buddhism
cross-legged
muang khoun
ruins
sculpture
wat phia wat
May 28, 2008
Xiangkhouang, Laos