taylor ironing - leh - ladakh (india)

taylor ironing - leh - ladakh (india), ironing, ladakh, man, taylor taylor ironing - leh - ladakh (india), ironing, ladakh, man, taylor

taylor ironing - leh - ladakh (india)

Taylor ironing - Leh - Ladakh (India)

ironing
ladakh
man
taylor
June 17, 2009