sadhu (hindu holy man) - amarnath yatra (pilgrimage) - kashmir

sadhu (hindu holy man) - amarnath yatra (pilgrimage) - kashmir, amarnath yatra, baba, beard, hindu holy man, hinduism, kashmir, mountain trail, mountains, old man, pilgrim, pilgrimage, sadhu, trekking, yatris, अमरनाथ गुफा sadhu (hindu holy man) - amarnath yatra (pilgrimage) - kashmir, amarnath yatra, baba, beard, hindu holy man, hinduism, kashmir, mountain trail, mountains, old man, pilgrim, pilgrimage, sadhu, trekking, yatris, अमरनाथ गुफा

sadhu (hindu holy man) - amarnath yatra (pilgrimage) - kashmir

Sadhu (Hindu holy man) - Pilgrim - Amarnath Yatra (pilgrimage) - Kashmir

amarnath yatra
baba
beard
hindu holy man
hinduism
kashmir
mountain trail
mountains
old man
pilgrim
pilgrimage
sadhu
trekking
yatris
अमरनाथ गुफा
June 27, 2009
Baltal, Srinagar, Jammu and Kashmir, India