gia - fashion design

gia - fashion design, burning man decompression, corset, fashion, gia, model, woman gia - fashion design, burning man decompression, corset, fashion, gia, model, woman

gia - fashion design

Gia - Fashion Design

Photo taken at the Burning Man Decompression Party 2010 (San Francisco).­

burning man decompression
corset
fashion
gia
model
woman
October 10, 2010
701-851 Indiana St, San Francisco, CA 94107, USA