pulau tiga island

pulau tiga island, aerial photo, coral reef, island, ocean, sea pulau tiga island, aerial photo, coral reef, island, ocean, sea

pulau tiga island

Pulau Tiga island, near Kota Kinabalu (Borneo)

For more information about Pulau Tiga, read en.­wikipedia.­org/­wiki/­Pulau_­Tiga

aerial photo
coral reef
island
ocean
sea
August 22, 2011
Malaysia
Borneo 464 photos